Vispārīgie noteikumi

1. Pieteikšanās

Pieteikšanās nodarbībām un semināriem notiek rakstveidā caur mājas lapas aktīvajām saitēm vai pa e-pastu. Saistoša vietas rezervācija semināros notiek pēc iemaksas veikšanas un apstiprinājuma saņemšanas caur e-pastu. Dalībnieku skaits katrā seminārā, pasākumā vai nodarbībā ir ierobežots un norādīts semināra vai nodarbības aprakstā. Vietas tiek aizpildītas rindas kārtībā un pēc iemaksas veikšanas.

2. Samaksa par semināriem un nodarbībām

Visas cenas par semināriem un nodarbībām ir norādītas pie attiecīgā semināra.

Samkasa par semināriem un nodarbībām tiek veikta pirms attiecīgā semināra, pamatojoties uz izrakstītu rēķinu. Ja rēķins netiek samaksāts noteiktajā datumā, organizators patur tiesības piedāvāt šo vietu nākamajam interesentam. Reģistrācija semināriem ir saistoša.

3. Apgāda pakalpojumi

Apgāds piedāvā kursus, treniņus, seminārus, konsultācijas un lekcijas par tēmām iegurņa pamatnes muskulatūra, intīmā musulatūra, vēderdejas, jogas sievietēm, auglības atpazīšanas metode. Šo pasākumu saturā dalībniecēm tiek parādītas dejiskas gurnu kustības, elpošanas tehnikas un jogas tehnikas iegurņa zonas un ķermeņa aktivizēšani. Apgāds nosaka programmu saturu, laiku, intensitāti, kā arī semināru norises vietas.

4. Rezervētas vietas atsaukšana

Lai atteiktos no saistoši rezervētas vietas seminārā, nepieciešams rakstisks iesniegums caur e-pastu. Iemaksa netiek atgriezta neattaisnojoša iemesla vai neierašanās gadījumā. Nepārvaramas varas vai ataisnojoša iemesla gadījumā, iemaksa tie atgriezta, bet tiek ieturēti  30% par pasūtījuma apstrādi, reģistrāciju un bankas pārskaitījumu veikšanu.

5. Dalībnieku atbildība

Dalībnieki apliecina, ka nepastāv fiziski vai garīgi šķēršļi, lai piedalītos Apgāda rīkotajos semināros un uzņemas pilnu atbildību par savu fizisko un garīgo ķermeni. Dalībnieki apstiprina, ka apzinās un ir informēti par fiziskajiem un psiho-emocionālajiem riskiem, kas ir saistīti ar intīmā fitnesa nodarbībām. Jebkuram vingrojumam ir ieteicošs raksturs, un katra dalībniece izvērtē savu piemērotību attiecīgajam vingrojumam. Intīmais fitness nav ārstniecības metode un jebkuras saslimšanas gadījumā dalībniecei vispirms jāvēršas pie ārsta un jāsaņem atļauja dalībai semināros.

6. Izmaiņas

Pasākumi, pamatojoties uz svarīgiem iemesliem (pasniedzēju slimība, nepietiekams dalībnieku skaits vai citi nepārvaramas varas apstākļi), var tikt pārcelti uz citu datumu vai atsaukti. Šādā gadījumā tiek piedāvāts cits semināru datums vai arī atgriezta veiktā iemaksa.

7. Autortiesības

Pasākuma laikā aizliegts veikt filmēšanu vai fotografēšana, izņemot gadījumos, kad to atļauj un iesaka pasākumu vadītāja. Dalībnieces drīkst veikt audio ierakstus pasākumu laikā.

8. Datu konfidencialitāte

Apgāds apstrādā un uzglabā dalībnieku datus saskaņā ar likumdošanu un tikai privātai lietošanai.

Spēkā ir Latvijas Republikas likumdošana.

    
©SIA APGADS RADA 2016 ®    

 .