Reģistrācija PELVIC SENSE ar LIENI

Ja plāno apmeklēt treniņu, lūdzu, reģistrējies mājas lapā, vismaz 24 stundas iepriekš.

Ierašanās un sagatavošanās treniņam plkst. 19:20, treniņa sākums plkst. 19:30 - 21:00. Lūgums līdzi ņemt savu paklājiņu un plediņu, ja nav, lūdzu norādi, reģistrējoties.

Maksa par vienu reizi 15,00 EUR. Ja iegādāsies abonomentu uz 4 reizēm, maksa par treniņu 12,00 EUR.

Samaksa un abonomentu iegāde uz vietas pirms treniņa.


*

*

*
    
©SIA APGADS RADA 2016 ®    

 .